บริษัท เอ.พี. พลาสติก จำกัด - A.P. Plastic CO., LTD.

Your Satisfaction is Our Job

ร้านยา และ คลินิค ควรอ่าน

ร้านยา และ คลินิค ควรอ่าน

ระบบพิมพ์ถุงพลาสติกคือระบบอะไร

หลายๆคนยังเข้าใจผิดในเรื่องการพิมพ์ถุงพลาสติกอยู่ บางคนคิดว่าเหมือนระบบพิมพ์อิ้งค์เจ็ตแบบเครื่องปริ๊น ซึ่งจริงแล้วเป็นคนละเรื่องเลยครับ จะเป็นไงมาดูกันครับ

8 Brand Identity Trends

Trends come and go. And when it comes to brand identity, they become timeless. Logo designs are a case in point. While the success of a brand does depend on the value that it provides to customers, its identity is what consumers will ultimately relate to. The most talented designers know this for a fact.

That is the power of a logo. Think of legendary digital representations like Apple Inc’s bitten apple logo, the Starbucks mermaid and the golden arches that form the ‘M’ for McDonalds. These brands are successful and their logos reflect that success. However, each of these logos has also undergone several upgrades in order to relate to the temperament of audiences from every age. In this way, a logo integrates a brand’s marketing efforts into a single unifying image.

This is also why the designers of today are always looking for new ways to make their designs stand out. The designs must be flashier and more with the times. They must be unique. And most important of all, they must have a purpose. Logos have a significant effect on a company’s brand. Whether that effect is positive or negative depends on how successful a brand is.

What are the trends that govern brand identity in this day and age? Here are eight that have been making the rounds in design circles.

Tel:
087-111-6234 , 081-495-9424 , 02-897-7471-2
Line ID:
limpzaa , apben
Fax:
02-897-7473
  Today visitors   58
  Visitors   464,453

Copyright © 2013 - 2023  www.AP-Plastic.com  All rights reserved.