บริษัท เอ.พี. พลาสติก จำกัด - A.P. Plastic CO., LTD.

Your Satisfaction is Our Job

OPP Bag

ถุง OPP หรือถุงแก้วทรงตัดตรง

บรรจุกระสอบละ 30 KG

ขนาดมาตราฐาน

1"x4"              2"x3"             3"x4"            4"x4"                5"x5"                6"x7"
1"x8"              2"x4"             3"x5"            4"x5"                5"x6"                6"x8"
1"x9"              2"x5"             3"x6"            4"x6"                5"x7"                6"x9"
1.5"x4"           2"x6"             3"x7"            4"x7"                5"x8"                6"x10"
1.5"x5"           2"x7"             3"x8"            4"x8"                5"x9"                6"x11"
1.5"x6"           2"x8"             3"x9"            4"x9"                5"x10"              6"x12"
1.5"x7"           2"x9"             3"x10"          4"x10"              5"x12"              6"x13"
1.5"x8"           2"x10"           3"x12"          4"x11"              5.5"x8"
1.5"x9"           2"x12"           3.5"x4"         4"x12"              5.5"x9"
1.5"x10"         2.5"x3"          3.5"x5"         4.5"x5"             5.5"x10"
1.5"x12"         2.5"x4"          3.5"x6"         4.5"x6"             5.5"x11"
                      2.5"x5"          3.5"x7"         4.5"x7"             5.5"x12"
                      2.5"x6"          3.5"x8"         4.5"x8"             5.5"x14"
                      2.5"x7"          3.5"x9"         4.5"x9"             5.5"x16"
                      2.5"x8"          3.5"x10"       4.5"x10"           5.5"x18"
                      2.5"x9"          3.5"x12"       4.5"x11"
                      2.5"x10"                            4.5"x12"
                      2.5"x12"

087-1116234 ศราวุฒิ  id line: limpzaa
081-4959424 ธนพล   id line: apben
Tel:
087-111-6234 , 081-495-9424 , 02-897-7471-2
Line ID:
limpzaa , apben
Fax:
02-897-7473
  Today visitors   37
  Visitors   52,003

Copyright © 2013 - 2018  www.AP-Plastic.com  All rights reserved.